FAQ

Moet ik een advocaat nemen?

Het is niet verplicht om een juridisch adviseur of advocaat in te schakelen maar het is wel ten zeerste aan te bevelen. Wanneer u de juiste woning voor u hebt gevonden, raden wij u aan de juiste juridische hulp in te schakelen om alles te controleren. Uw keuze van een advocaat is een belangrijke stap in het aankoopproces in Spanje want zij zullen uw belangen gaan behartigen.
Uw advocaat moet :

  • Gemakkelijk met u kunnen communiceren, daarvoor is het noodzakelijk dat u in uw moedertaal te woord wordt gestaan.
  • Gemakkelijk bereikbaar zijn. U verblijft in het buitenland en het is belangrijk vlot met uw raadsman te kunnen communiceren.
  • Een goede reputatie hebben. Als het mogelijk is, raden wij u aan om iemand te spreken die al van hun diensten gebruik maakte.
  • Genoeg ervaring hebben. U wil zeker zijn dat uw advocaat ervaren en betrouwbaar is.

Wat is een NIE nummer?

Zonder een NIE nummer kan u geen woning kopen in Spanje dus u zal ervoor moeten zorgen dat u dat heeft. Uw NIE nummer (Numero de Identification de Extranjeros) zorgt ervoor dat u wordt geregistreerd bij de Spaanse belastingdienst.

Wat is een notariële volmacht?

Een notariële volmacht of ‘Poder notarial’ is een schriftelijke, notariële machtiging waarmee iemand die u vertrouwt, u kan vertegenwoordigen in juridische zaken en/of vastgoed transacties. Door een notariële volmacht te verlenen aan een persoon, kan deze persoon uw NIE nummer verkrijgen en/of  eventueel zelfs de aankoopakte tekenen bij de notaris. Als u overweegt om een onroerend goed in Spanje te kopen, kan een notariële volmacht het hele proces een stuk eenvoudiger maken.

Wie is de notaris?

De notaris is een professional binnen het Spaanse rechtssysteem en zijn/haar hoofdfunctie is het certificeren van Spaanse documenten om ervoor te zorgen dat private overeenkomsten aan bepaalde wettelijke criteria voldoen. De Spaanse notaris is betrokken bij het legaliseren van overeenkomsten en contracten en gebruikt een stempel en zet zijn/haar handtekening om ze te onderschrijven.

Het belangrijkste verschil tussen een advocaat en een notaris is dat de advocaat privédocumenten zoals contracten behandelt en een klant kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Een notaris daarentegen maakt documenten tegenstelbaar aan derden.

De notaris werkt volgens een strikte code en de wet omschrijft zijn/haar functie en autoriteit. De notaris is hoog gekwalificeerd en moet slagen in strenge examens, na een studie van 5 jaar aan de universiteit moeten ze ook nog slagen in een bijkomende proef wat meestal nog 3 tot 5 jaar in beslag neemt.

Het verkoopcontract van een onroerend goed kan alleen in het onroerend goed register worden geregistreerd via een openbare akte dewelke is ondertekend en gecertificeerd voor een notaris.

Met welke belastingen en kosten moet u rekening houden bij de aankoop van een onroerend goed in Spanje?

Om ervoor te zorgen dat uw aankoop probleemloos verloopt, zijn er een aantal wettelijke en fiscale verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Deze kunnen worden onderverdeeld in:

  • Externe kosten
  • Belastingen
  • Juridische kosten

Externe kosten

De grootste externe kosten zijn de notaris en het kadaster.

Het ereloon van de notarissen is wettelijk vastgelegd en het daadwerkelijk te betalen bedrag is afhankelijk van de omvang van de wettelijke bepalingen van het eigendomsbewijs. We kunnen stellen dat de kosten beginnen vanaf ca 800 euro.

Het Spaanse kadaster (Registro de la Propiedad) is een officieel register dat de rechten van de eigenaren van Spaans vastgoed beschermt. De eigendomsakte moet worden ingeschreven in het lokale kadaster. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en start vanaf ca 400 euro.

Andere kosten zijn slechts in sommige gevallen van toepassing afhankelijk van individuele omstandigheden. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een NIE nummer dewelke u nodig heeft om in Spanje een onroerend goed te kunnen kopen maar ook om een bankrekening te openen. Verder denken wij bijvoorbeeld aan een notariële volmacht als u zelf niet wil/kan zorgen voor het NIE nummer of als u niet aanwezig kan zijn om de notariële akte te tekenen.

 

Belastingen

Naast de externe uitgaven zijn er ook belastingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het schatten van de kosten voor het kopen van een onroerend goed in Spanje. De belastingen variëren naargelang u een nieuw of een bestaand vastgoed koopt. Bij nieuwbouw in de regio Valencia bedraagt de BTW 10% en de zegelrechten 1,5%; bij tweedehands vastgoed is er geen BTW van toepassing en bedraagt de overdrachtsbelasting 10%.

Juridische kosten

Ten slotte moet u de juridische kosten opnemen in de kosten van het kopen van een vastgoed in Spanje. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw belangen goed worden vertegenwoordigd. Een onafhankelijke advocaat geeft u advies en de geruststelling dat alles voor u wordt gecontroleerd tijdens het aankoopproces. Zorg ervoor dat degene die u deze zeer belangrijke transactie toevertrouwt, voor uw belangen opkomt en geen belangenconflicten heeft met andere partijen.

Kan ik een lening krijgen in Spanje?

De meeste Spaanse banken zullen u 60% en soms tot 70% van de aankoopprijs willen lenen. Dit betekent dat u zelf 30% tot 40% van de aankoopprijs en ook de aankoopkosten moet kunnen betalen. Verder zal het voor de Spaanse bank uiteraard belangrijk zijn dat u voldoende verdient, een stabiele baan heeft en een goed krediet verleden.