Overeenkomstig de artikels 15 tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming E.U. 2016/679 en de Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel stellen wij u ervan in kennis dat u, om uw rechten, vrijheden en juridische belangen te waarborgen, ten overstaan van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens te allen tijde uw rechten kunt uitoefenen op inzage in uw persoonsgegevens, op rectificatie of het schrappen daarvan, op inperking van de verwerking ervan, op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking en op de meeneembaarheid van uw gegevens, alsmede het recht om een vordering in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L. Spaans fiscaal nummer: B53402624

Vestigingsadres: C/María Parodi 8 – 3º  ES 03181 Torrevieja (Alicante) Spanje

E-mailadres: lg@abacoadvisers.com

Telefoonnummer: 0034 966703750

Ingeschreven in het ondernemingenregister van Alicante, Boekdeel 2259, Boek 0, Bladzijde 171, Vak 8, blad A-54957, inschrijving Nr. 1

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.is de eigenaar van de website www.abacoadvisers.com (verder te noemen de “website”).